yoga_lover

banpu เฝ้าไว้เลย เพิ่มทุนเสร็จแล้ว ดีใจจัง

SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
รอคอย warrant อย่าเดียว เลยทีนี้ จับยามเฝ้าว่าวันนี้รีบาว เมื่อวานมีปูดมาเล็กๆๆ
หุ้นที่เพิ่มทุนหลังจากเพิ่มทุนเสร็จก็ ควรวิ่งได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ