UNRPP

BANPU อาจจบการปรับฐานแล้ว

SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED

ตอนนี้ดูเหมือนว่าหุ้นนี้จะจบการปรับฐานแบบ expanded flat แล้ว
รอคอนเฟิร์มเมื่อหลุดกรอบ channel

หากจบ expanded flat จริง จะเจอต้าน trend line บริเวณ 13 บาท
หากทำนิวไฮ อาจไปถึง 20 บาทได้