MKsince2022

BAM DZ + FIBO 61.8

เพิ่มขึ้น
SET:BAM   BANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL
BAM เข้าสู่ Demand Zone + Fibo 61.8 มีโอกาสกลับตัวขึ้น

ปล. เป็นความเห็นในส่วนตัวเท่านั้น มิได้มีเจตนาชี้ชวนการลงทุนอื่นใด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ