UNRPP

BAM - Triangle setup ขึ้นอีกขา

SET:BAM   BANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL
เป้าหมายบริเวณ 28-30 บาท ก่อนปรับลง
หรืออาจจะไกลได้ถึง high เดิม
Stop @ 22 risk 7%

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ