HUNTER050505

BAFS

เพิ่มขึ้น
SET:BAFS   BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES
ไตรมาส 2 เริ่มมีกำไรจากธุรกิจเติมน้ำมันแล้ว

กราฟ ราคาบีบตัวออกข้างมานาน แนวกดหลักๆอยู่แถวๆ 30-31 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ