koban007nick

ฝึกวิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าซื้อให้แม่นยำที่สุด

SET_DLY:BA   BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO LTD
7/มค/67
ตัวนี้รอย่อแล้ว BUYที่แนวรับสำคัญ TP ที่แนวต้านสำคัญ
ดีกว่า
เงื่อนไขTP
1ถ้าแท่งมค.นี้ปิดขาวจุดTPจะอยู่ที่15.8 แต่ถ้าวิ่งลงมาแล้ว
ถอดใส้ปิดแท่งเขียวได้ก็TPแรก17.4บาท
2ไม่ว่าเดือนไหนก็ตามถ้าปิดแท่งเขียวคาบเส้นต้านสำคัญ
ได้เราอาจได้ลุ้นเห็นการวิ่งไปแตะราคา25.25บาท
ถือยาวๆไปตามไปดู
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ