Kunnaphatz

@Kunnaphatz แชร์มุมมอง Axies Infinity

เพิ่มขึ้น
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
"ติดดอยโว้ยยย" - Kunnaphatz

ผมมองว่าราคามีโอกาศขึ้นไปถึงเส้นเทรนด์ไลน์เส้นบนสุด และมองว่าอยู่ใน Wave A ใหญ่ ซึ่งมีรหัส 3 และกำลังทำ Complex Correction(Large X) รูปแบบ Triple Three(Flat+X+Flat+X+Flat)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ