Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

AUDUSD Impulse รอเล่นคลื่น 5

เพิ่มขึ้น
Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe ที่อัปเดต:   
FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
AUDUSD Impulse รอเล่นคลื่น 5
ปัจจุบันพักตัวเป็น Expanded Flat A-B-C (3-3-5)
ท่อน B เกิน 90% ของ A และ C เลยจุดเริ่มต้นของ A ลงมา
.
น่ารับ 0.75 ไป 0.76
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : www.facebook.com/graphtechnic
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ