OANDA:AUDNZD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
จำนวนเข้าชม 88
4
AUDNZD ได้ทำ pattern Double Top เกิดขึ้นที่ TF Daily ราคาได้มีการหลุด Neckline ลงมาได้แล้ว ราคามีโอการที่จะรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบอีกสอบ และมีโอกาสปรับตัวลงมาสูง