FX_IDC:AUDNZD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
รอ 5 ย่อย ครบ
จากนั้น รอปรับใน 2 ย่อย
เพื่อขึ้น 3 ใหญ่

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ