OANDA:AUDJPY   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เยน
AUDJPY ได้มีการ Breakout trend line และราคาได้ทำpattern double bottom คาดว่าราคาจะวิ่งขึ้นไปตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ