theoris

ซื้อ AUDJPY

เพิ่มขึ้น
theoris ที่อัปเดต:   
OANDA:AUDJPY   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เยน
เป้าราคาตามชาร์ต
เข้าซื้อราคาตลาด หรือ รอย่อมาเข้าซื้อตามราคาในแถบเขียว
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ