OANDA:AUDCHF   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ฟรังก์สวิส
จำนวนเข้าชม 194
7
หลังจาก rally ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน
ตอนนี้ audchf กำลังพักฐานระยะกลาง เพื่อขึ้นต่อในระยะยาว

จากแนว Fibonacci จะเห็นว่าบริเวณ 0.61785-0.62084 เป็นแนวนัยสำคัญที่มี w.4 ของดีกรีก่อนหน้าอยู่

คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลงระยะกลาง เพื่อขึ้นต่อในระยะยาว