FX:AUDCAD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์แคนาดา
บนกราฟมี Inverted Head and Shoulder รอราคาปิดเหนือ Neckline เป็นการยืนยันว่ารูปแบบสมบูรณ์ค่อยเข้า Buy SL TP ตามภาพ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ