FX:AUDCAD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์แคนาดา
ถ้าราคาหลุดเทรนไลน์ก็น่าจะทำตัวเป็น ABCD

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ