ThanasakFB

Elliott Structure AU 30/8/2020 by Jam

เพิ่มขึ้น
SET:AU   AFTER YOU PCL
โดยภาพใหญ่มอง AU เป็นลักษณะการวิ่งแบบ Sideway หากการเริ่มนับตำแหน่ง 5.50 เป็นจุดเริ่มต้น จะมองว่าสวิงขึ้นนี้เป็นขา C

จะเห็นว่าโครงสร้างในภาพใหญ่ขาที่ เด้งกลับขึ้นมาสามารถเด้งกลับขึ้นมาจน Completely retracement ได้เลยทีเดียวสัญญาณนี้น่าสนใจเลยทีเดียวในการมองว่าได้เกิดการกลับตัวแล้ว

ต่อไปต้องเป็นการเฝ้าระวัง ว่าการพักตัวกรอบ 12.00-8.00 บาทนั้นเราอาจติดอยู่ในกรอบ Correction sideway ในภาพใหญ่ได้แต่ถ้าหากวิ่งพ้น 14.05 บาทขึ้นไปได้ จะทำให้มองไปในทิศทาง ขึ้นต่อได้ ซึ่งการวิ่งขึ้นต่อไประดับนั้น ควรจะขึ้นไปด้วยองศาที่ชัน เร็วและแรงจะทำให้มั่นใจได้ว่าเป็น Impulse แต่หากไม่ใช่ ให้พิจารณาล็อคกำไรตามแนวต้านหรือตามสัญญาณในภาพเล็กเป็นระยะ

AU กลยุทธ์
1. เฝ้าระวัง องศาการขึ้นว่าเข้าได้กับ impulse หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ให้พิจารณาทยอยล็อคกำไรไปก่อน
2. หากในภาพเล็กติดอยู่ในกรอบ sideway มองเป็นคลื่น 2 วางจุด stop เมื่อเสียทรงคลื่นที่ ระดับ 8.50

มีอะไรแนะนำแลกเปลี่ยนทั้งในเชิงเทคนิคคอลหรือเชิงพื้นฐานหรือข่าว แลกเปลี่ยนสอนแจมได้นะครับยินดีรับฟัง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ