nye1912

วิเคราะห์ แนว VA ATP30

SET:ATP30   ATP30 PUBLIC CO LTD
มาติดตามตัว atp30 ว่ากรอบการทำราคาต่อไป จะไปอยู่เหนือราคา 2.44 หรือไม่? จากการวิเคราะห์ va ในมุมของผมแล้วนั้น ราคาที่พุ่งขึ้นมา ณ ตอนนี้ ได้เบรคแนวต้าน VA นัยยะเรียบร้อยแล้ว อาจจะเป็นการจบรอบ หรือยืนทรงราคาอยู่ในกรอบใหม่ ต้องติดตามกันต่อครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ