Kunnaphatz

อัพเดตมุมมอง @ATOM วิเคราะห์ไว้เมื่อ //02-07-2022

เพิ่มขึ้น
BINANCE:ATOMUSD   Cosmos
ราคาเป็นไปในตามที่คาดการณ์ไว้ และตอนนี้ราคายังคงอยู่ใน Up-Trend ในรูปแบบ Zigzag+X+Flat
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ