jokenakrub7

วิ่งคลื่น (5)

SET:ASIAN   ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
รอย่อตัวแล้วถึงเข้า หรือ รอทะลุเส้นเหลืองแล้วย่อตัว ดูรูปแบบแท่งเทียน+hidden divergence ก่อนถึงจะเข้า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ