theoris

ARIP เข้าซื้อ ( TH0902 )

เพิ่มขึ้น
SET:ARIP   ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
ตัวนี้ผมไม่ได้เล่น แต่หลังจากสแกนหุ้นหา
พบ Falling wedge ลงมา น่าสนใจ
มาพักฐานและ ยกตัวสูงขึ้น จุดเข้าที่น่าสนใจ 0.44
แนวโน้มระยะสั้น 0.52 - 18%
แต่หากกระชากหลุดขึ้นมาได้ ก็กินกำไร 50 % แน่นอน
ตัดขาดทุน 0.39

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ