HumanGraphy

AOT พักตัวในกรอบ Sideway Down

ลดลง
HumanGraphy Pro+ Updated   
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
AOT พักตัวในกรอบ "รอ" ลงจบการพักตัวที่แนวกรอบล่างเทรน หรือ ราคาเบรกเอาต์ข้ามเทรน
ความคิดเห็น: ราคาเบรกเอาต์ข้ามเทรน ขึ้นทดสอบแนวต้าน 77.75 บาท
>> Update แผนในกราฟถัดไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ