Coach_Jay_Academy

การวิเคราะห์หุ้น AOT โดยใช้อินดิเคเตอร์พื้นฐาน (สำหรับมือใหม่)

การศึกษา
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
การวิเคราะห์หุ้น AOT โดยใช้อินดิเคเตอร์พื้นฐาน
- เส้นแนวโน้ม Trend Line
- MACD และ RSI

---------
โหลดโปรแกรมฟรี ได้ที่ https://www.tradingview.com/gopro/?share...
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ