SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
AOT เป็นตระกูล All time high
พวกนี้ปกติผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่
หากต้องเทรด ก็จะตั้งรอ bid รับแถว 68-70
เป้า ถัดไป 84.75 น่าจะได้เห็น หากตลาดดีขึ้น และปัญหาของการท่าหมดไป ในทางที่ดีขึ้น

หมายเหตุ ราคาเพิ่งเบรค TL ขึ้นไป และ retest กลับลงมาแตะ 68.0
ดังนั้น กลยุทธ์ซื้อตอนย่อตัวในวันตลาดแดงๆ น่าจะโอเคสุด หรือจะรอให้เบรคไฮเดิมไปและย่อลงมาค่อยเข้าก็เป็นอีกจังหวะ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ