Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

AMATA ด้านล่างยังเปิดกว้าง

ลดลง
SET:AMATA   AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
AMATA เกิดการ Correction ขึ้นโดยชุดแรกคลื่นแรกมีโอกาสเป็น Impulse 1-2-3-4-5
ปัจจุบันเป็นคลื่น 3 ลงมาที่ที่ระดับ 1.618 เท่าของคลื่น 1 และมีโอกาสลงต่อเป็น 2 เท่าของคลื่น 1
เนื่องจากคลื่นย่อยภายในของ 3 ยังไม่คลายตัวครบ 5 คลื่น (1)-(2)-(3)-(4)-->(5) จึงมีโอกาสลงต่อ
กลยุทธ์การเทรดอาจจะคอยให้เกิดการ Correct กลายเป็นคลื่น 4 เสียก่อน
จึงหาจังหวะเล่นคลื่น 5 อีกทีครับ ปัจจุบันหน้า Short ยังได้เปรียบ
ตัวนี้ผม Put มาแล้ว 1 รอบตาม Link นี้
https://www.kobtanakorn.com/อีกหนึ่งความล้มเหลวของ/
.
คำเตือน: ไม่ใช่การแนะนำและบริการที่ปรึกษาการลงทุน


การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ลงมาเรื่อย ๆ

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : http://www.facebook.com/graphtechnic
FBpage(English):www.facebook.com/elliottwaveacademy/
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ