suchanon456

หุ้นเด่นวันนี้ AMANAH

เพิ่มขึ้น
SET:AMANAH   AMANAH LEASING PCL
จากกราฟยังมีแนวโน้มไปอีกจนถึงแนวต้าน 4.7 บาท แต่ถ้าใครเข้าตั้งแต่ช่วงต้นจะได้กำไรถึง 70 เปอร์เซ็นต์

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ