jokenakrub7

วิ่งคลื่น (5) แล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:AEONTS   AEON THANA SINSAP (THAILAND)
เช็คผลรวมคลื่น (2)+(4) = 150% ถ้าหากวิ่งลงและต่ำกว่าจะทำให้ผิดสถิติ จึงคาดว่าจบ (4) ไปแล้ว จึงย้อนสอบ ⓒ เลือกตำแหน่งคลื่นใหม่พร้อมสอบสัดส่วนซึ่งถือว่าผ่าน จึงคาดการณ์ให้เป็นขาขึ้นคลื่น (5) ของ Ⓒ ของ I
ความคิดเห็น: