jokenakrub7

วิ่งคลื่น (5) แล้ว

เพิ่มขึ้น
jokenakrub7 ที่อัปเดต:   
SET:AEONTS   AEON THANA SINSA(THAILAND)
เช็คผลรวมคลื่น (2)+(4) = 150% ถ้าหากวิ่งลงและต่ำกว่าจะทำให้ผิดสถิติ จึงคาดว่าจบ (4) ไปแล้ว จึงย้อนสอบ ⓒ เลือกตำแหน่งคลื่นใหม่พร้อมสอบสัดส่วนซึ่งถือว่าผ่าน จึงคาดการณ์ให้เป็นขาขึ้นคลื่น (5) ของ Ⓒ ของ I
ความคิดเห็น:
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ