t-nut

aeonts ในเวฟ C

SET:AEONTS   AEON THANA SINSA(THAILAND)
aeonts ในtf day มองว่าปรับ wave B ของ zigzag จบแล้ว และตอนนี้อยู่ใน wave C ซึ่งกำลังย่อตัวทำ wave 2 ย่อยใน wave C
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ