jokenakrub7

แก้คลื่นเป็นวิ่งขึ้นขา C

SET:AEONTS   AEON THANA SINSA(THAILAND)
โดยเริ่มแรกวางไว้ว่าอยู่ในขา A แต่เป็นไปได้สูงว่าอาจจบ B แล้วและวิ่งอยู่ในช่วงย่อตัวทำคลื่น 4 ของ C อยู่ โดยมีแนวทางเด้ง 2 ทาง สีเขียว และ ฟ้า แต่น่าจะเป็น ฟ้า มากกว่า และควรจะมีไดเวอร์เจน และ ไดเวอร์เจนซ่อนแอบ แต่หากมีการหลุดลึกกว่านี้(ล้ำคลื่น 1 เขียวลึก)จะเป็นว่าขา B นั้นยังไม่จบซึ่งจะยัแบ่งได้ต่อไปอีก 2 รูปแบบ คือ กำลังทำขา c ของ สามเหลี่ยม หรือ กำลังทำขา c ของ Flat correction
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ