Coach_Jay_Academy

วิธีการใช้ MACD ในการหา "จุดเข้าซื้อ" ADVANC 13 กค 63

การศึกษา
Coach_Jay_Academy ที่อัปเดต:   
SET:ADVANC   ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO
วิธีการใช้ MACD ในการหา "จุดเข้าซื้อ" ADVANC 13 กค 63
ความคิดเห็น:
ผมอธิบายสำหรับ "มือใหม่" หัดดูกราฟนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ