theoris

ADVANC inside bar (TH0915)

เพิ่มขึ้น
SET:ADVANC   ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
ระดับ วัน
เกิด inside bar หากตามทฤษฏี ก็ ราคาเกินเส่้นเขียว 221 ก็เข้าซื้อ ( stoploss 211 )
ราคาลงมาเส้นแดงก็ Short 211 ( stoploss 221 )
แต่พิจารณาจากเทรนก็ แนะนำซื้อตอนย่อตัว ได้ ชาร์ตทรงขึ้น Bullish ย่อตัวตามตลาดพร้อมจะขึ้นได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ