BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ตอนนี้ ADA น่าจะกำลังทำ 2 of 5 ใหญ่อยู่จะ confirm ขึ้น คือ ทะลุหัว 1 ขึ้นไปที่ราคา 3.101$
ความคิดเห็น: โดยมี Target price wave 5 (ที่ fibo 38.2 ของ 1+3) 6.49 (log scale)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ