UNRPP

ADA/USD - มีสิทธิ์ comeback

เพิ่มขึ้น
UNRPP Mod ที่อัปเดต:   
BINANCE:ADAUSD   Cardano
หลังจากร่วงลงมาจาก all time high ราคาลงมาหยุดบริเวณ 0.5 fib ของเวฟ 3

ตอนนี้เหมือนจะปรับฐานแบบ expanded flat โดยเพิ่งจบเวฟ 5 ของขา C
หากเป็นแบบนี้ ถ้าไม่หลุด 0.38 มีสิทธิ์กลับตัวเป็นขาขึ้นครับ
ความคิดเห็น:
ตอนนี้ขึ้นมาพอสมควร คาดว่าไม่น่าหลุด 0.40 แล้ว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ