KittiamponSomboonsod_CEWA

#Elliottwave #ACE #หุ้นไทย #อีสานเทรดเดอร์

SET:ACE   ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC CO LTD
ACE อาจจะเป็นการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ