mtuser

ทดลองจด

เพิ่มขึ้น
mtuser ที่อัปเดต:   
SET:ACE   ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC CO LTD
เหนือ 50/200 pocva
tp 4.2 ได้ไหม
ความคิดเห็น:
4.02*
-_-
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง:
ไม่ work
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ