zaghouan21

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
186
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
422
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
10
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
9
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
45016
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
279
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
2628
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
13
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
3005
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
233
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
11457
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
1512
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
632
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
8259
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
1848
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
470
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
5380
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
181
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
2483
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
350
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
922
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
1569
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
262
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
83
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม เลิกติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว