rosenim

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
36831
0
24
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
98414
0
60
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
124089
0
45
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
23955
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
25233
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
318
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
132158
0
87
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
45738
0
30
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
750
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
73479
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
98813
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
14955
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1860
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
322
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
163
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว