patriot68

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
9
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
14
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
44110
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5315
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
8283
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
17785
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
12188
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2745
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5904
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
30
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
19572
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
47531
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
58697
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4810
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
7351
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6136
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
54907
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
17958
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
12608
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
653
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
53264
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว