gin_chan

Premium
เป็นสมาชิกตั้งแต่
ผู้ใช้งานยังไม่เคยทำการเผยแพร่ไอเดีย
ผู้ใช้งานไม่มีผู้ติดตาม
アメリカ
616
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด
78
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
23
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด
85
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด
867
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
NKD1!
NIKKEI/USD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
MOS
TSE MOTHERS INDEX
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
8035
TOKYO ELECTRON
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9201
JAPAN AIRLINES CO LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0003
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9022
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
NI225
NIKKEI 225
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว