d_bun

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5389
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
97
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9582
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
35486
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
39
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
97735
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
33062
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
23965
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1332
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1011
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
29244
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
52587
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
11
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
7723
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4402
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
928
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
659
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
132
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
170
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว