bhargavagravat

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
ผู้ใช้งานไม่มีผู้ติดตาม
6945
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
13138
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
India
133
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3335
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United Kingdom
184
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
648
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
50
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
236
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
69988
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
India
1281
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4174
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Iraq/duok
3136
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
305
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Algeria
346
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
321
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
29806
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
23457
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1471
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
79
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
59244
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ผู้ใช้งานไม่ติดตามสัญลักษณ์ใดๆเลย
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว