alex.a

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
730
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
61
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
663
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
11
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
67
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
8
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
17
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
17
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
15
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
40
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
13
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
18
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Online
20579
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
27457
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2910
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3154
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
35475
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5314
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5477
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9451
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
48784
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2512
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6745
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1363
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5350
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1847
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5498
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4382
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
35444
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
38352
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
13278
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
25454
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว