Stephan_Rush

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
10
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
251
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10188
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
123697
0
45
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
476
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
33277
0
24
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
12035
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
43676
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5047
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
112
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4963
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
79905
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
26366
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10047
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
39372
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
35485
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
16146
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1597
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
209
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2829
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
672
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1120
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว