On1black

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
ผู้ใช้งานไม่มีผู้ติดตาม
123345
0
45
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
37718
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
130611
0
87
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
23310
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
33267
0
24
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
934
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
80354
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2236
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
182
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
32819
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
59360
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6675
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
35489
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
20614
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
39979
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
32
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2859
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
50921
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว