Michael_Winner

ถูกระงับชั่วคราว
ผู้ใช้งานท่านนี้ได้ถูกแบนเนืองจากฝาฝืนระเบียบและแนวปฏิบัติภายในบ้าน การแบนมีผลบังคับกับกิจกรรมที่เกียวข้องกับโชเชียวหรือชุมชนเท่านั้น การแบบไม่มีผลกับการ ใช้งานชาร์ต ตีพิมพ์ไอเดีย แสดงความคิดเห็นหรืออื่นๆ การบริการต่างๆบนแพลตฟอร์มยังใช้งานได้ตามปกติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
669
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
385
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
41263
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10150
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4379
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1617
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
58050
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
59785
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
27112
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
58198
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
14814
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
17000
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
90834
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
19643
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
14329
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
12428
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
35217
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
24688
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6271
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว