Mbatbayar

Pro
เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
New York
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Florida
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Online WORLD
118445
0
45
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
340
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Trading💡Lamp
2144
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United Kingdom
18584
0
21
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Helsinki, Finland
52837
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
23585
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
29503
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
27192
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
59158
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Italy
4882
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
EARTH 🌍
11175
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
17016
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
London, United Kingdom
9715
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3488
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
22602
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
23088
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10099
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United States
14721
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
13424
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
15575
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ผู้ใช้งานไม่ติดตามสัญลักษณ์ใดๆเลย
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว