MRSURLY

เกี่ยวกับฉัน just a regular guy
เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
65
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
8
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
7
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10488
0
9
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
849
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
27425
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
33840
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4576
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
98421
0
60
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3360
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
133
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1205
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2909
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2656
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
303
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9299
2
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4639
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1782
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
373053
44
235
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
97802
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
13531
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
77
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว