KevinAnjou

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Europe
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
8
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
75578
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Geneva
2049
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
36199
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
18012
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
70597
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
international
2777
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
11469
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
17
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
33282
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
61019
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
43490
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6786
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4925
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Online United States
38325
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
27178
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United States
80609
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
🇺🇦 Artem Shevelev
30705
0
24
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5789
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
45797
0
30
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
115283
0
87
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1STBTC
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว