JureKrasovic

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
11
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
12
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
8
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
7
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
13
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
7
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
42813
0
12
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
36755
0
24
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
92700
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
17581
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
18524
0
21
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
27429
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
41068
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
22282
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
37712
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
669
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
19
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10786
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
72340
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
19494
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
59351
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4031
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
15362
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
58735
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
13200
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว