JasonLIming

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
44542
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
88278
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
86168
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
22684
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
27705
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3314
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
331
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3739
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
8941
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
17406
0
9
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
40951
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5869
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
13670
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
255
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
34
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
891
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3900
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
742
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว