HanTheGibsonSlayer

Premium
เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10029
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
74560
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
881
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2032
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Moon, obviously
1809
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
London
14
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Netherlands
42662
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
SINGAPORE AND SHANGHAI
105617
0
21
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
29986
0
12
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
98244
0
60
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Australia
1348
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10839
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United States
80549
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
27
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
34794
0
12
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
45760
0
30
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
115127
0
87
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
NAVETH
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว